Interactieve Projectie

Ook is het mogelijk om uw boodschap interactief aan te leveren. Dit kan door middel van een SMS, WhatsApp bericht, Email of via een website.